Thursday, March 1, 2012

PROGRAM SOSIAL KORPORAT PENDIDIKAN (PROSKOP)

"Yayasan Minda Kebangsaan telah ditubuhkan pada tahun 2006 bertujuan bagi membantu dan menyokong segala usaha ke arah merapatkan jurang pendidikan yang wujud di antara komuniti, di antara wilayah dan di antara tahap intelektual setiap individu masyarakat, khususnya masyarakat pelajar.

Usaha ini sejajar dengan konvensyen UNESCO, iaitu "Education For All". Konvensyen ini memberi maksud bahawa tidak sewajarnya wujud pengasingan kepada setiap warga di dalam mendapat akses, kuantiti dan kualiti terhadap pendidikan. "Education for all" bersifat inklusif."

Petikan dari intipati Program Sosial Korporat Pendidikan (PROSKOP) di Kementerian Pendidikan, Putrajaya dan dirasmikan oleh Isteri Timbalan Perdana Menteri Puan Sri Noorainee Abdul Rahman. Sila lihat di sini.

No comments:

Post a Comment