Friday, December 14, 2012

LAGI...BUKTI PERJUANGAN PAS SONGSANG!!!

Dikeluarkan oleh Al Hakim dari Zubair bin Nafiri, bahawa Iyad bin Ghanam al Asyari (Amir) telah menguasai Kota Dara. Ia menghukum pemerintah kota itu. Kemudian Hisyam bin Hakim datang menemui dan memarahi serta ia bermukim di sana selama beberapa hari.

Suatu hari Hisyam datang menemui Iyad dan berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak mengetahui bahawa rasulullah saw telah bersabda,"Sesungguhnya manusia yang pakingvbereat menerima azab pada hari kiamat adalah mereka yang paling berat menghukum manusia di dalam kehiduoan dunia."

Iyad berkata, "Ya Hisyam! sesungguhnya aku telah mendengar apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah saw itu, dan kami telah melihat apa yang telah kamu lihat. Dan kami telah bersahabat dengan orang-orang yang kamu bersahabat dengan mereka. Apakah kamu tidak mendengar ya Hisyam sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda,
"Barangsiapa mempunyai nasihat yang ingin disampaikan kepada pemerintah, janganlah berkata dengannya di hadapan khalayak ramai, sebaliknya hendaklah memegang tangannya dan berbicara dengannya secara sendirian. Jika ia menerima nasihat itu, maka itu adalah baik dan jika ia menolaknya, maka orang itu telah menunaikan kewajibannya". 
Dan sesungguhnya kamu ya Hisyam telah berani terhadap pemerintah kamu! Apakah kamu tidak merasa takut sekiranya tindakan kamu akan membunuh pemerintahmu?

Orang-orang telah mengingkari suatu perintah seorang amir pada zaman Huzaifah r.a. Seorang lelaki memasuki sebuah masjid yang besar, melewati orang banyak lalu sampai di hadapan Huzaifah r.a. Ketika itu Huzaifah sedang duduk di dalam suatu majlis. Lelaki itu pun berdiri di hadapannya dan berkata "Ya sahabat Rasulullah saw, mengapa engkau tidak mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran?"

Maka Huzaifah pun mendongakkan kepalanya dan memahami apa yang dikehendaki oleh lelaki itu. Maka Huzaifah berkata kepadanya, "Sesungguhnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah suatu amalan yang baik. Tetapi bukan merupakan satu sunnah untuk mengangkat senjata di hadapan amir kamu!"

No comments:

Post a Comment