Thursday, December 13, 2012

RENUNGAN KHAMIS UTK ULAMAK DAN UMARAK UMNO-PAS!!

Abu Bakar r.a berkhutbah selepas kewafatan Rasulullah;

"Sungguh tidak sesuai dan tidak patut untuk kaum muslimin mempunyai 2 orang amir. Kerana jika demikian akan mengakibatkan munculnya perselisihan dalam semua urusan, kesatuan akan pecah dan mereka akan hancur bercerai berai. Dalam keadaan demikian sunnah rasul saw akan ditinggalkan, bidaah akan merajalela, fitnah akan tersebar dan menguasai setiap ruang lingkup dan tidak seorang pun akan mendengar nasihat untuk perbaikan di kalangan mereka."

Tatkala, urusan pemilihan khalifah selepas kewafatan Rasulullah saw, seorang lelaki kaum ansar berkata, "Dari kalangan kalian (Ansar) seorang amir dan dari kalian (Muhajirin) seorang amir.

Umar r.a menjawab, "bagaimana mungkin dua bilah pedang dapat dimasukkan ke dalam sebuah sarung"?

Ibnu Al Kiwa bertanya kepada Ali r.a mengenai sunnah, bidaah, jamaah dan perpecahan. Ali r.a menjawab, "Wahai Ibnu Kiwa, engkau telah menghafal permasalahan dan hendaklah engkau memahami jawabannya juga. Demi Allah, sunnah adalah sunnah Nabi Muhammad saw, bidaah adalah apa yang terpisah dari sunnah itu. Demi Allah, jamaah adalah perkumpulan semua ahli hak (yang berada di atas kebenaran) walaupun jumlah mereka sedikit. Perpecahan adalah perkumpulan ahli batil walaupun jumlah mereka banyak.

Abu Sufyan masuk menemui Ali dan Abbas r.ahuma. Ia berkata, "Wahai Ali wahai Abbas, bagaimana mungkin jabatan khalifah bisa jatuh ke tangan kabilah yang paling rendah di kalangan kaum Quraisy? Demi Allah, jika kalian mahu, aku bisa menyiapkan sebuah pasukan tentera yang besar dan kuda yang banyak untuk menentang Abu Bakar."

Ali r.a berkata, "Aku tidak rela engkau mengumpulkan tentera untuk merampas jawatan khalifah dari Abu Bakar. Seandainya kami tidak melihat bahawa Abu Bakar layak menduduki jawatan itu, pastilah kami tidak akan merestuinya, ya Abu Sufyan. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah suatu kaum yang saling nasihat menasihati dan berkasih sayang di antara satu sama lain walaupun kediaman mereka berjauhan dan latar belakang mereka berbeda. Dan sesungguhnya orang munafik itu adalah suatu kaum yang saling tipu menipu di antara satu sama lain."

Seorang sahabat, Khalid bi Said Al Ash, tidak membaiat Abu Bakar r.a sebagai khalifah walaupun sudah 3 bulan dia duduk di Madinah. Akhirnya Abu Bakar datang ke rumahnya secara terang-terangan dan mengucapkan salam kepadanya. Khalid bertanya kepada Abu Bakar, "Apakah engkau ingin aku berbaiat kepada mu?"

Abu Bakar.r.a menjawab, "Aku ingin kau mengadakan perdamaian sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum muslimin."

Khalid r.a menjawab, "Aku berjanji kepada mu untuk berbaiat kepada mu pada petang ini."

No comments:

Post a Comment